Skip to content

GDPR-tjenester

Erlend Udnesseter

Jeg har arbeidet med personvern, compliance og risikostyring gjennom mange år og har erfaring fra både privat og offentlig sektor. Herunder også omfattende erfaring fra  små og mellomstore virksomheter – altså den typiske norske bedriften.

Basert på dette har vi satt sammen en rekke tjenester innenfor personvern, risikostyring og opplæring som vi mener vil være til nytte for deg og din virksomhet.

30 minutter gratis rådgivning?

KOM IGANG MED PERSONVERN

Et godt personvern er viktig for dine ansatte, dine kunder og samarbeidspartnere. Det reduserer risikoen for lovbrudd som kan medføre høye bøter iht. den nye personvernlovgivningen. Og like vesentlig, et godt personvern skal gi styre og ledelse den informasjon de trenger for å ivareta sitt ansvar.

ERKLÆRINGER, SAMTYKKER OG AVTALER

Vi hjelper deg med personvernerklæring for nettsider,  intern personvernerklæring,  samtykker og databehandleravtaler.

RISIKO OG KONTROLLAKTIVITETER

Vi tilbyr råd, gjennomføring og hjelp rundt risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner, analyse og tiltak. 

PERSONVERNOMBUD OG KONSULENTTJENESTER

Vi tilbyr råd, gjennomføring og hjelp rundt risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner, analyse, og tiltak. 

ØVRIGE TJENESTER

Vi tilbyr råd, gjennomføring og hjelp rundt risikovurderinger, sikkerhetsrevisjoner, analyse, og tiltak.